Wednesday, January 1, 2014

HAK MILIK e-BOOK

e-Book ialah hak milik sepenuhnya Kerajaan Negeri Terengganu dan diberikan sumbangan secara milik kepada murid-murid dengan Perjanjian, peraturan-peraturan serta syarat-syarat tertentu yang dipersetujui.

No comments:

Post a Comment